Certificeringen

Certificeringen

Als erkend installatiebedrijf moet je aan verschillende eisen voldoen. Wanneer je voldoet aan deze eisen met betrekking tot competentie en kennis zijn er verschillende certificaten te behalen. Omdat dit erg belangrijk is hebben wij ook het benodigde gedaan om deze te verkrijgen. Op onze website geven wij aan dat we een NVKL erkend specialist klimaatbeheersing zijn en dat we VCA- en F-gassen gecertificeerd zijn. Verder beschikken we ook over een PED type goedkeur. Maar wat betekend dit nou precies?

Om een NVKL erkenning (de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling) te verkrijgen moet je onder andere voldoen aan de volgende criteria:

Je moet aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van een (installatie-) bedrijf voldoen. Je moet F-gassen gecertificeerd zijn en over voldoende erkend en gecertificeerd personeel beschikken.

Verder moet je installaties conform PED opleveren. PED (richtlijn druksystemen) omvat de wettelijke eisen en voorschriften voor alle systemen met een overdruk van meer dan 0,5 bar. Voor deze certificering hebben wij een opleiding gevolgd en afgerond.

Ook is het van groot belang dat je als bedrijf aandacht toont aan veilig werken. Omdat dit bij ons zeer hoog in het vaandel staat zijn wij VCA gecertificeerd. VCA is bedoeld voor bedrijven die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden (VCA, 2011). Hiervoor moeten verschillende stappen worden doorlopen, 2 opvolgende jaren volgen er audits en wordt je als bedrijf weer beoordeeld. Het derde jaar moet alles weer opnieuw worden doorlopen.

Tenslotte is vanaf januari 2010 een bedrijfscertificaat verplicht voor alle bedrijven die installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden verrichten aan installaties waarbij F-gassen (synthetische koudemiddelen) vrij kunnen komen. Dit is een Europees erkend certificaat.

Dit zijn een aantal certificaten en erkenningen nader toegelicht om jullie een beter beeld te geven van de eisen die er gesteld worden aan een erkend installatiebedrijf.